رفتن به مطلب

admin

Administrators
 • تعداد ارسال ها

  10
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral
 1. admin

  تعاریف و مفاهیم اولیه

  دفتر روزنامه یکی از دفاتر قانونی حسابداري است که اطلاعات مربوط به رویدادهاي مالی (اثر رویدادهاي مالی بر اقلام حسابداري ) در تاریخ وقوع در آن ثبت می شود . در دفتر روزنامه در ارتباط با ثبت رویدادهاي مالی براي هر یک از اقلام حسابداري از عنوان حساب استفاده می شود مانند : حساب دارایی – حساب بدهی و .... دفتر روزنامه از دو ستون بدهکار و بستانکار تشکیل شده است و تمامی اقلام حسابداري در این دفتر یا داراي ماهیت بدهکار و یا داراي ماهیت بستانکار هستند .
 2. admin

  تعاریف و مفاهیم اولیه

  رویداد هاي مالی: رویداد هاي مالی تمامی فعالیتها و وقایعی هستند که بر داراییها و یا بر بدهی هاي یک شخص تاثیر می گذارند . بعنوان مثال خرید خودرو بصورت نسیه یک رویداد مالی است که از یکطرف باعث افزایش دارایی شما شده و از طرف دیگر باعث افزایش در بدهی شما ( به علت نسیه بودن ) می گردد .
 3. admin

  تعاریف و مفاهیم اولیه

  هزینه : عبارت است از کاهش در دارایی و یا افزایش در بدهی یا ترکیبی از این موارد که در اثر فعالیتهاي اصلی و مرکزي شرکت ناشی شده باشد .
 4. admin

  تعاریف و مفاهیم اولیه

  درآمد : عبارت است از افزایش در دارایی ویا کاهش در بدهی یک شرکت یا ترکیبی از این موارد که در اثر فعالیتهاي اصلی و مرکزي شرکت حاصل شده باشد .
 5. admin

  تعاریف و مفاهیم اولیه

  سرمایه : مازاد دارایی بر بدهی یک شرکت خالص دارایی یا سرمایه شرکت می باشد.
 6. admin

  تعاریف و مفاهیم اولیه

  تعریف بدهی : بدهی عبارت است از منابعی که به دلیل تعهدات فعلی یک شرکت در آینده از دست خواهد رفت .
 7. admin

  تعاریف و مفاهیم اولیه

  تعریف دارایی : دارایی عبارت است از تمام منابع اقتصادي یک شرکت که داراي منافع اقتصادي احتمالی آتی می باشد .
 8. admin

  تعاریف و مفاهیم اولیه

  تعریف حسابداري: حسابداري زبان تجارت است . حسابداري دانشی است که به کمک آن اطلاعات مربوط به معاملات و رویدادهاي مالی شناسایی – ثبت – طبقه بندي – تلخیص و گزارش می شوند .
 9. admin

  تعاریف و مفاهیم اولیه

  در این تاپیک مفاهیم اولیه و تعاریف حسابداری را بررسی می کنیم.
×
×
 • اضافه کردن...