گزارش کاردکس کالا

گزارش کاردکس کالا، در واقع گزارشی از ورود و خروج کالا بر اساس مقدار و یا قیمتی آن است. لذا در برنامه دو نوع کاردکس مقداری و قیمتی تعریف شده است. با فشردن دکمه “گزارش کاردکس کالا”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این پنجره، با انتخاب فیلترهای دلخواه شامل انتخاب کالاها، نوع کالا، گروه کالا و محدوده زمانی، کاردکس مربوطه قابل مشاهده است. این طلاعات شامل شناسه، نام کالا، تعداد، واحد، وضعیت کالا، انبار مربوطه، شخص طرف حساب، نوع فاکتور، شماره فاکتور و تاریخ این جابجایی است.

در زیر لیست کاردکس کالا، مجموع مقدار کالاهای وارده، صادره و مانده آن ها قابل مشاهده است.

کاردکس قیمتی نیز همانند کاردکس مقداری است، با این تفاوت که ارزش قیمتی کالا را گزارش می دهد. با انتخاب سربرگ کاردکس قیمتی، وارد این بخش خواهید شد. با انتخاب فیلترهای دلخواه لیست کاردکس ها شامل شناسه، نام کالا، تعداد، واحد، قیمت واحد، قیمت نهایی آن در فاکتور (با احتساب تخفیفات دوره ای و تخفیف فاکتور، مالیات و عوارض)، شخص طرف حساب، نوع و شماره فاکتور و تاریخ ثبت فاکتور نمایش داده خواهد شد.

در زیر لیست کاردکس ها، مقادیر دریافتی، پرداختی و مجموع این دو نمایش داده خواهد شد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: