گزارش تولید محصول

این گزارش، جهت بررسی و گزارش گیری کلیه تولیدات محصولات صورت گرفته شده به کار می رود. با فشردن دکمه “گزارش تولید محصول” پنجره مربوطه نمایش داده می شود که به صورت زیر است:

 

در این قسمت با انتخاب فیلترهای مناسب، لیست تولیدات محصولات نمایش داده می شود. این اطلاعات شامل شناسه، نوع، نام کالا، مقدار، واحد، انبار، مرجع (تولید دستی و یا فاکتور فروش) و تاریخ تولید برای محصول نهایی و مواد اولیه می باشد.

در پایین پنجره، تعداد کل محصولات نهایی و مواد اولیه، مجموع مقادیر محصولات نهایی و مواد اولیه کل ردیف ها و ردیف های انتخابی نمایش داده خواهد شد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: