گزارش تخفیفات دوره ای کالا

این گزارش، جهت بررسی و گزارش گیری از تخفیفات دوره ای داده شده در کالاهای فروخته شده (و مرجوع شده) به کار می رود. با فشردن دکمه “گزارش تخفیفات دوره ای کالا” پنجره مربوطه نمایش داده می شود که به صورت زیر است:

 

در این قسمت با انتخاب فیلترهای مناسب، لیست تخفیفات ثبت شده نمایش داده می شود. این اطلاعات شامل شناسه، نوع فاکتور، شماره فاکتور، تاریخ ثبت فاکتور، شخص خریدار، نام کالا، تعداد و مقدار کالا، قیمت واحد، مقدار تخفیف و نوع آن و مقدار واقعی (قیمتی) تخفیف نمایش داده خواهد شد.

در پایین پنجره، مجموع تخفیفات کل ردیف ها و نیز مجموع تخفیفات ردیف های انتخابی نمایش داده خواهد شد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: