کالا

در این قسمت، به چگونگی تعریف کالا، عملیات مربوط به آن و گزارش های مربوطه خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید.