تولید محصول

در این بخش قادر خواهید بود به صورت دستی کالاهای تولیدی را تولید کنید. در این حالت، از مقادیر کالاهای اولیه کسر خواهد شد و به مقادیر کالاهای تولید افزوده خواهد شد. توجه داشته باشید که تولید محصول به صورت دستی روی انبارهای ورودی کالای تولیدی و مواد اولیه آن اعمال خواهد شد، ولی تولید خودکار محصول در فاکتور فروش روی انبارهای خروجی کالای تولید و مواد اولیه آن اعمال می گردد.

با فشردن دکمه “تولید محصول” پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

ابتدا محصول نهایی را انتخاب می کنیم. با این کار، مشخصات آن و مواد اولیه آن ها به همراه مقادیر مربوطه در زیر نمایش داده خواهد شد. در ادامه مقداری از محصول نهایی که می خواهیم تولید شود را وارد می کنیم. با فشردن دکمه “تولید”، مقدار کالای نهایی مورد نظر تولید خواهد شد.

همچنین در سربرگ جستجو، با انتخاب فیلترهای مورد نظر، لیست تولیدات محصولات نمایش داده خواهد شد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: