تغییر دسته ای مشخصات کالا

چنانچه قصد تغییر مشخصات تعداد زیادی از کالاها را داشته باشیم، به جای ویرایش تک تک آن ها، می توان از این بخش استفاده کرد و همه آن ها را یکجا ویرایش کرد. با فشردن دکمه “تغییر مشخصات دسته ای کالا” پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این قسمت، ابتدا با فیلترهای دلخواه و فشردن دکمه جستجو، کالاهای مورد نظر را لیست می کنیم. در زیر لیست کالاها، مشخصاتی که می خواهیم تغییر کنند، را به مقدار مورد نظر تغییر می دهیم. در نهایت با ثبت آن ها، تغییرات اعمال می شوند.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: