تعریف فرمول تولید

این بخش برای کالاهایی استفاده می شود که جهت آماده سازی آن ها باید از کالاهای دیگر به عنوان مواد اولیه استفاده شود و به صورت آماده وجود ندارند. به طور مثال، جهت تولید یک کیلوگرم شیرینی، 400 گرم آرد، 100 گرم روغن، 200 گرم شکر و ... مورد نیاز است و یا جهت تولید یک عدد ساندویچ همبرگر، 1 برگ همبرگر، 200 گرم کاهو، 100 گرم خیارشور، 50 گرم سس، 150 گرم گوجه و ... نیاز است.

سیستم این قابلیت را دارد که در هنگام فروش کالاهای تولیدی، به صورت خودکار و یا به صورت دستی این کالاها تولید شوند و با تولید هر مقدار از کالاهای تولیدی، به نسبت تعیین شده از مقدار مواد اولیه کسر خواهد شد.

در این قسمت، مقدار مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید یک واحد از محصول تعریف می شود. جهت تعریف فرمول تولید، با ورود به سربرگ کالا و فشردن دکمه تعریف فرمول تولید، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در قسمت محصول نهایی، کالای نهایی تولید شونده را انتخاب می کنیم. سپس در قسمت مواد اولیه هر یک از کالاهای مواد اولیه را به همراه مقدار مورد نیاز (جهت تولید یک واحد کالای نهایی) وارد می کنیم و دکمه افزودن را فشار می دهیم. با این کار مواد اولیه به لیست کالاهای مواد اولیه اضافه می شود و می توان آن ها را اضافه و یا حذف کرد. همچنین با زدن تیک “تولید خودکار محصول در فاکتور فروش”، در زمان ایجاد فاکتور فروش، مقادیر مورد نیاز از مواد اولیه به صورت خودکار از آن ها کسر می گردد.

همچنین در سربرگ جستجو می توان با انتخاب فیلترهای مناسب، لیست فرمول های تولید مورد نظر را مشاهده و در صورت نیاز ویرایش و حذف نمود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: