تخفیفات دوره ای کالا

چنانچه کاربر بخواهد تخفیفاتی را در محدوده های زمانی بر روی تعداد خاصی از کالا داشته باشد، باید از این بخش استفاده می کند. با اعمال تخفیفات کالا، در هنگام ثبت فاکتور فروش (و برگشت از فروش و پیش فاکتور)، چنانچه آن کالا شرایط تخفیف در آن بازه زمانی را داشته باشد، در ردیف کالاها تخفیف و مقدار آن نمایش داده و اعمال خواهد شد.

با فشردن دکمه “تخفیفات دوره ای کالا”، پنجره مربوطه به نمایش درخواهد آمد که به صورت زیر است:

 

ابتدا با فیلترهای دلخواه نظیر کلیدواژه، بارکد کالا، نوع، وضعیت، واحد کالا، گروه کالا، کالای وزنی و عواض و مالیات، کالاهای مورد نظر را جستجو می کنیم که در لیست کالاها به نمایش درخواهد آمد سپس در پایین پنجره، محدوده زمانی اعمال تخفیف، مقدار تخفیف و نوع آن را مشخص نموده و ثبت می کنیم.

چنانچه بخواهیم تخفیفات یک سری کالاها را لغو کنیم، لغو تخفیف کالاها را انتخاب کرده و ثبت می کنیم.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: