خلاصه گزارش هزینه و درآمد

در این قسمت، گزارش هزینه و درآمد به صورت خلاصه نمایش داده خواهد شد و برای اطلاع کلی از هزینه و درآمدها به کار می رود. جهت این کار، با فشردن دکمه “خلاصه گزارش هزینه” و یا “خلاصه گزارش درآمد”، پنجره مربوطه نمایش داده خواهد شد:

 

با انتخاب محدوده زمانی مورد نظر و فشردن دکمه جستجو، لیست تراکنش های مورد نظر نمایش داده خواهد شد. این اطلاعات شامل شناسه، نوع هزینه، پرداخت از (بانک یا صندوق)، نام (بانک یا صندوق)، شخص ذی نفع، مبلغ و تاریخ تراکنش می باشد.

در پایین گزارش نیز میانگین پرداخت ماهانه و جمع مبالغ برای کل ردیف ها و ردیف های انتخابی نمایش داده می شود.

خلاصه گزارش درآمد نیز همانند خلاصه گزارش هزینه می باشد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: