ثبت هزینه و درآمد

پس از ایجاد دسته های هزینه و درآمد، قادر خواهید بود هزینه ها و درآمدها را ثبت نمایید. جهت انجام این کار با فشردن دکمه “ثبت هزینه” و یا “ثبت درآمد”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این قسمت، نوع هزینه (دسته هزینه)، مبلغ، تاریخ، ذی نفع (فرد طرف حساب)، پرداخت از صندوق یا بانک مورد نظر و شرح هزینه را وارد کرده و ثبت می نماییم. در سربرگ جستجو نیز با انتخاب فیلترهای دلخواه، هزینه های ثبت شده قابل مشاهده و بررسی هستند.

ثبت درآمد نیز مانند ثبت هزینه می باشد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: