نمودار موجودی کالا

در سربرگ "نمودار"، با فشردن دکمه "نمودار موجودی کالا" پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب فیلترهای مناسب شامل کالا، گروه کالا و انبارهای کالا و فشردن دکمه "جستجو" نمودار دایره ای به همراه درصد هر یک از آیتم ها نمایش داده می شود.

همچنین می توان نمودار ترسیم شده را چاپ نمود و یا خروجی فایل گرفت.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: