نمودار موجودی صندوق و بانک

در سربرگ "نمودار"، با فشردن دکمه "نمودار موجودی صندوق و بانک" پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با تعیین نمایش بانک ها، صندوق ها و یا هر دو و فشردن دکمه "جستجو" نمودار دایره ای به همراه درصد هر یک از آیتم ها نمایش داده می شود. در سمت راست نمودار نیز برچسب هر یک از آیتم ها قابل مشاهده است.

همچنین می توان نمودار ترسیم شده را چاپ نمود و یا خروجی فایل گرفت.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: