نمودار فاکتورهای خرید و فروش

در سربرگ "نمودار"، با فشردن دکمه "نمودار فاکتورهای خرید و فروش" پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب فیلترهای مورد نظر شامل نوع فاکتور، محدوده زمانی و گام و فشردن دکمه "جستجو" نمودار ستونی مربوطه در بازه مربوطه با گام مشخص شده نمایش داده می شود. در سمت راست نمودار برچسب های نمودار مشاهده می شود که مشخص کننده سری نمودار است.

همچنین می توان نمودار ترسیم شده را چاپ نمود و یا خروجی فایل گرفت.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: