نمودار خرید و فروش کالا

در سربرگ "نمودار"، با فشردن دکمه "نمودار خرید و فروش کالا" پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب فیلترهای مورد نظر شامل کالا، گروه کالا، محدوده زمانی، گام و نوع فاکتور و فشردن دکمه "جستجو" نمودار ستونی مربوطه در بازه مربوطه با گام مشخص شده نمایش داده می شود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: