نمودار

در این بخش، نمودارهای مربوط به خرید و فروش کالاها، موجودی بانک و صندوق، موجودی کالا و سرمایه قابل مشاهده است. در ادامه به هر کدام خواهیم پرداخت.