گزارش های فاکتورهای مربوط به خرید و فروش

این گزارش ها جهت بررسی و گزارش گیری فاکتورهای ثبت شده مربوط به فروش و یا خرید است. با فشردن دکمه “گزارش فاکتورهای مربوط به فروش” و یا “گزارش فاکتورهای مربوط به خرید”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

از آن جا که گزارش فاکتورهای مربوط به فروش و خرید مشابه یکدیگرند، گزارش فاکتورهای مربوط به فروش می پردازیم و دیگری مشابه آن است، با این تفاوت که مربوط به فاکتورهای خرید است.

با انتخاب فیلترها که شامل نوع فاکتور، شماره فاکتور، شخص خریدار (و یا فروشنده)، محدوده مبلغ فاکتور، صندوق و محدوده زمانی فاکتور است، فاکتورهای ثبت شده نمایش داده خواهند شد. در لیست فاکتورها، شناسه، نوع فاکتور، تاریخ ثبت فاکتور، شخص طرف حساب (خریدار یا فروشنده)، تعداد اقلام فاکتور، جمع اقلام، جمع مالیات و عوارض، جمع تخفیفات دوره ای، تخفیف فاکتور و جمع کل نمایش داده خواهد شد.

در پایین لیست فاکتورها، حاصل جمع پارامترهای فاکتورها نظیر تعداد اقلام، تخفیف فاکترو، مالیات عوارض و جمع کل نمایش داده خواهد شد. همچنین می توانید از طریق تیک کنار لیست فاکتورها، تعدادی فاکتور دلخواه را انتخاب نموده و گزارشات مربوط به آن ها را در قسمت جمع کل ردیف های انتخاب شده مشاهده نمود.

از طریق دکمه های“چاپ”و  “صدور فایل” می توان از لیست فاکتورها خروجی فایل گرفت و یا آن ها را چاپ نمود. با قرار دادن نشانگر روی دکمه چاپ، منویی باز خواهد شد که شامل گزینه های چاپ و پیش نمایش است و با قرار دادن نشانگر روی دکمه صدور فایل، لیست نوع فایل های خروجی نمایش داده خواهد شد و گزینه مورد نظر را انتخاب می کنیم.

همچنین با فشردن دکمه “ماشین حساب”، ماشین حساب سیستم باز شده و می توان عملیات محاسباتی مورد نیاز خود را انجام داد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: