گزارش های خرید و فروش کالاها

در این گزارش می توانید خرید و فروش کالاها و جزییات آن ها را مشاهده و بررسی نمایید. با فشردن دکمه “گزارش فروش کالاها” یا و “گزارش خرید کالاها” پنجره مربوطه قابل مشاهده است. با توجه به اینکه این گزارش ها مشابه یکدیگرند، گزارش فروش کالاها را بررسی می نماییم. گزارش خرید کالاها همانند آن است، با این تفاوت که مربوط به خرید است.

 

با انتخاب فیلترهای مربوطه شامل نوع، انتخاب کالاها، اشخاص طرف حساب، گروه های کالا، محدوده زمانی،  انتخاب فاکتورهای فروش و یا برگشت از فروش، لیست کالاهای فروخته شده در هر فاکتور نمایش داده می شود. این لیست شامل شناسه، نام کالا، تعداد فروخته شده، واحد، نوع فاکتور، شماره فاکتور، تاریخ، جمع اقلام و جمع نهایی می باشد.

در پایین پنجره جمع نهایی ردیف های گزارش و یا جمع نهایی ردیف های انتخاب شده قابل مشاهده است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: