گزارش ماهانه کالاها

در این بخش، قادر خواهید بود گزارش مربوط به کالاها را در بازه های زمانی ماهانه مشاهده و بررسی نمایید. جهت انجام این کار، با فشردن دکمه “گزارش ماهیانه کالا”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب فیلترهای کالاها، گروه های کالا، انتخاب ماه های مورد نظر و نوع فاکتور، گزارش مربوطه به نمایش درخواهد آمد. این گزارش شامل شناسه و نام کالا، تعداد، واحد کالا، ماه انجام تراکنش، نوع و شماره فاکتور، جمع اقلام و جمع نهایی می باشد.

در پایین گزارش نیز جمع مبالغ نهایی کل ردیف ها و ردیف های انتخابی نمایش داده خواهد شد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: