گزارش سود و زیان

در این قسمت، سود و زیان حاصل از فروش کالا بر اساس فاکتورهای خرید و فروش و ارزش موجودی کالاهای انبار بر اساس روش های FIFO، LIFO و میانگین موزون قابل محاسبه است. با فشردن دکمه “گزارش سود و زیان”، پنجره مربوطه به نمایش درخواهد آمد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب فیلترهای انتخاب کالاها، گروه کالایی و مبنای محاسبه سود، لیست کالاها به همراه جزییات آن شامل واحد مبنا (واحد پیش فرض کالا)، ارزش موجودی کالا در انبار، جمع و تعداد خرید و فروش کالا نمایش داده خواهد شد. در پایین پنجره نیز مجموع پارامترهای ردیف های کالا در لیست کالاها محاسبه و نمایش داده خواهد شد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: