معامله

در این بخش به چگونگی ثبت فاکتورهای فروش، خرید، پیش فاکتور، سفارش، برگشت از فروش و برگشت از خرید و تنظیمات آن ها و گزارش های مربطه خواهیم پرداخت. جهت دسترسی به آیتم های این بخش، در صفحه اصلی از منوی ابزار، سربرگ معامله را انتخاب کنید.