یادداشت

یادداشت ها متون دلخواهی هستند که توسط کاربر در سیستم ثبت می شود و در بازه زمانی مورد نظر شخص، به او اطلاع و یادآوری می شود. جهت ثبت یادداشت، با فشردن دکمه “ثبت یادداشت” در سربرگ متفرقه پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این جا، عنوان، توضیحات، تاریخ و ساعت نمایش یادداشت، اهمیت و نوع تکرار آن را مشخص کرده و ثبت می کنیم. همچنین در سربرگ جستجو با انتخاب فیلترهای دلخواه، یادداشت های مورد نظر نمایش داده خواهد شد که قادر به مشاهده، ویرایش، حذف، چاپ و یا صدور فایل می باشید.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: