گزارش یادآوری

در این گزارش، لیست تمامی اسناد اعتباری که سررسید آن ها رسیده است، شامل چک، اقساط و بستانکاری/بدهکاری اعتباری نمایش داده خواهد شد. این گزارش در صورت تنظیم، در ابتدای باز شدن برنامه نیز به کاربر نمایش داده می شود. جهت مشاهده آن، با فشردن دکمه “گزارش یادآوری” پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب هر یک از ردیف های گزارش و فشردن دکمه “باز کردن”، آیتم مربوطه یاز خواهد شد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: