نظرات و پیشنهادات

در این بخش می توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را در رابطه با نرم افزار و عملکرد آن برای ما ارسال نمایید. مطمئنا گزارش های خوب شما یاری رسان ما در بهبود و ارتقا نرم افزار و ارائه هر چه بهتر خدمات خواهد بود.

جهت ارسال نظرات و پیشنهادات، با فشردن دکمه “نظرات و پیشنهادات” در سربرگ متفرقه، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این جا تلفن تماس، پست الکترونیکی و شرح مورد نظر را وارد می کنیم. چنانچه مایل به ارسال فایل ضمیمه (شامل عکس، فایل zip و ...) بود، آن ها را در قسمت وارد ضمیمه انتخاب می کنیم. در نهایت با فشردن دکمه ارسال، اطلاعات برای ما ارسال خواهد شد و مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: