اشعار و سخنان بزرگان

اشعار و سخنان بزرگان متونی هستند که در صورت تنظیم سیستم، در پایین فاکتورها چاپ می شود. جهت ثبت اشعار و سخنان بزرگان، ابتدا باید دسته بندی های آن ها را ایجاد کنید. جهت انجام این کار، با فشردن دکمه “دسته بندی اشعار و سخنان بزرگان”، پنجره مربوطه بازخواهد شد که به صورت زیر است:

 

 در این جا، نام و شرح دسته بندی را وارد کرده و ثبت می نماییم. در سربرگ “لیست دسته بندی ها”، قادر خواهید بود تمامی دسته بندی های اشعار و سخنان بزرگان را مشاهده کنید.

پس از ثبت دسته بندی اشعار و سخنان بزرگان، می توانید نسبت به ثبت اشعار و سخنان بزرگان اقدام کنید. جهت انجام این کار، با فشردن دکمه “اشعار و سخنان بزرگان”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

 با وارد کردن متن، سراینده و انتخاب دسته بندی، می توانید آن را ثبت نمایید. در سربرگ جستجو نیز با انتخاب فیلترهای دلخواه، لیست متون ثبت شده نمایش داده خواهد شد و قادر به مشاهده، ویرایش، حذف و یا چاپ و صدور فایل آن خواهید بود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: