ماژول ها

ماژول ها نرم افزارهای جداگانه ای هستند که در کنار نرم افزار اصلی ایجاد شده و در اصناف و زمینه های مختلف کاربرد مخصوص خود را دارند. در این بخش، به ماژول های عرضه شده و جزییات آن می پردازیم . ما را همراهی کنید.