گزارش مالیات و عوارض دریافتی

در این بخش، گزارش مربوط به مالیات و عوارض حاصل از فروش (و برگشت از فروش) کالا محاسبه و نمایش داده خواهد شد. با فشردن دکمه “گزارش مالیات و عوارض دریافتی”، پنجره مربوطه به نمایش درمی آید که به صورت زیر است:

 

با انتخاب فیلترهای انتخاب کالا، شماره فاکتور، گروه کالا، فاکتور فروش و یا برگشت از فروش و محدوده زمانی، لیست کالاهای فروخته شده در فاکتور نمایش داده خواهد شد. این لیست شامل نام کالا، تعداد، واحد، نوع فاکتور، شماره فاکتور، مجموع مالیات، مجموع عوارض و جمع این دو می باشد.

در پایین گزارش، جمع مالیات، جمع عوارض و جمع مالیات و عوارض کل ردیف های گزارش و ردیف های انتخابی قابل مشاهده است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: