کلیدهای میانبر

در بخش های مختلف نرم افزار، جهت افزایش سرعت و سهولت استفاده، کلیدهای میانبر تعریف شده است و کاربر می تواند با استفاده از آن ها عملیات خود را انجام دهد. در جدول زیر کلیدهای میانبر بخش های مختلف آمده است:

عنوان تصویر کلید میانبر عنوان تصویر کلید میانبر
راهنمای نرم افزار F1 تب تعریف Ctrl + N
ماشین حساب F2 تب جستجو Ctrl + F
جستجو F3 بازنشاندن F5
پرداخت نقدی F4 ثبت و جدید Ctrl + S
پرداخت کارتخوان F6 ثبت و خروج Ctrl + Alt + S
پرداخت نقدی و کارتخوان F7 حذف Ctrl + D
پرداخت پیشرفته F8 انجام عملیات Ctrl + T
انتخاب کالا F9 انتخاب تصویر Ctrl + I
انتخاب شخص F10 سطوح کالا Ctrl + L
انتخاب چک F11 بارکدهای کالا Ctrl + B
افزودن + + Ctrl چاپ Ctrl + P
کاهش - + Ctrl

پیش نمایش

  Ctrl + Shift + P
جابجایی بالای آیتم ↑ + Ctrl ارسال به اکسل Ctrl +E
  ↓ + Ctrl بستن پنجره Ctrl + W