پشتیبان گیری

پشتیبان گیری اطلاعات در نرم افزار به 3 صورت انجام می گیرد:

1. پشتیبان گیری خودکار

این پشتیبان گیری به صورت خودکار در فواصل زمانی منظم توسط نرم افزار صورت می گیرد. بازه زمانی و انجام و عدم انجام این پشتیبان گیری در بخش تنظیمات سیستم قابل تنظیم است.

2. پشتیبان گیری هنگام خروج

جهت امنیت اطلاعات و جلوگیری از خدشه در اطلاعات پایگاه داده در صورت عدم کارایی و خطای سیستم و نیز خطای انسانی، نرم افزار به صورت خودکار در هنگام خروج نرم افزار از اطلاعات پشتیبان گیری می کند. انجام و عدم انجام این پشتیبان گیری در بخش تنظیمات سیستم قابل تنظیم است.

3. پشتیبان گیری دستی

در صورتی که کاربر بخواهد به صورت دستی از اطلاعات پشتیبان گیری کند، می تواند با باز کردن منوی نوار ابزار و انتخاب گزینه “تهیه نسخه پشتیبان”، نسبت به پشتیبان گیری اقدام کند. پنجره مربوطه به صورت زیر است:

مسیر پوشه پشتیبانی، مسیر پوشه پیش فرضی است که جهت نگهداری فایل های پشتیبان در آن مشخص شده است. این مسیر در بخش تنظیمات سیستم و یا با کلیک روی دکمه “تغییر دائم مسیر پشتیبان گیری” قابل تغییر است.

در پایین آن فضای خالی درایوی که پوشه و فایل های پشتیبانی در آن قرار دارند، قابل مشاهده است.

نام فایل پشتیبان، نام فایل پشتیبان است که توسط سیستم تولید شده است و شامل برند و تاریخ فایل پشتیبان است در صورت نیاز، کاربر می تواند آن را تغییر دهد.

در پایان با کلیک روی دکمه پشتیبان گیری، عملیات پشتیبان گیری صورت می گیرد و فایل پشتیبان در مسیر تعیین شده ساخته می شود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: