مدیریت فایل های پشتیبان

در بخش مدیریت فایل ‎های پشتیبان قادر بود که فایل های پشتیبانی را مشاهده، مدیریت و حذف کنید. این پنجره با باز کردن منوی نوار ابزار و انتخاب گزینه “مدیریت فایل های پشتیبان”، باز خواهد شد. این پنجره به صورت زیر خواهد بود:

در این بخش، می توانید فایل های پشتیبان را حذف و یا بازیابی نمایید. همچنین با فراخوانی مجدد، لیست فایل های پشتیبان به روز می شود و با انتخاب “تغییر دائم مسیر پشتیبانی”، می توانید مسیر پیش فرض پشتیبانی را تغییر دهید.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: