سال و دوره مالی

سال و دوره مالی به بازه زمانی مشخص اطلاق می شود که برای انجام امور حسابداری و تهیه گزارش های حسابداری در آن بازه مورد استفاده قرار می‌گیرد. سال مالی می تواند شامل چندین دوره مالی باشد.

مشخصه اصلی دوره یا سال مالی این است که در ابتدای سال یا دوره مالی، حساب های موقت صفر خواهد شد.

در اولین اجرای نرم افزار، یک دوره مالی با توجه به تاریخ اجرای نرم افزار به صورت خودکار توسط نرم افزار ایجاد می گردد.

جهت ایجاد و مشاهده سال های مالی، با کلیک روی دکمه آبی رنگ نوارد ابزار و باز کردن منو، با انتخاب گزینه “سال های مالی”، پنجره مورد نظر به نمایش درخواهد آمد:

در این بخش، سال و دوره مالی جاری قابل مشاهده است. در قسمت پایین، قادر خواهید بود سال و دوره مالی جدید ایجاد کنید. جهت انجام این کار، سال و دوره مالی، توضیحات و تاریخ شروع سال مالی را وارد کرده و بر روی ایجاد سال مالی جدید کلیک کنید. با ایجاد سال مالی جدید، سال مالی قبلی قفل شده و تمامی تراکنش های مالی در سال مالی جدید ثبت خواهد شد.

در سربرگ انتخاب سال مالی، قادر خواهید بود به سال های مالی دیگر رفته و اطلاعات آن ها را مشاهده نمود. در سال های مالی غیرجاری که قفل گردیده اند، تنها قادر خواهید بود اطلاعات مالی را مشاهده کنید و نمی توان اطلاعات مالی جدید را ثبت نمود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: