تنظیمات سیستم

در این بخش، کلیه تنظیمات نرم افزار به صورت گروه های مختلف آمده است. با باز کردن منوی نوار ابزار و انتخاب گزینه “تنظیمات سیستم”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

این تنظیمات به چندین گروه مختلف در سربرگ های مختلف تقسیم شده است که در ادامه به هر یک می پردازیم:

• عمومی

این تنظیمات، عمومی هستند و شامل روش جستجوی اشخاص، روش جستجوی کالاها، نوع محاسبه عملیات انبار و ... می باشند.

• مشخصات موسسه

در این قسمت، مشخصات موسسه و شرکت خود را وارد کنید. این مشخصات در چاپ فاکتور رسمی نمایش داده می شوند.

• فاکتور

در این بخش، تنظیمات پنجره ثبت فاکتور، تغییرات قیمت ها پس از درج فاکتورها، چگونگی ورود و نمایش کالاها و عملیات پس از فاکتور قابل مشاهده و تغییر می باشند.

• بارکد کالا

در این قسمت ، تنظیمات بارکد کالا شامل تنظیمات صدور کد کالا، تنظیم بارکدخوان و همچنین تنظیمات بارکد وزنی قابل مشاهده و تغییر هستند. تنظیمات بارکد وزنی با توجه به نوع ترازو و بارکد تولید شده توسط ترازو، قابل تنظیم است.

• چاپگرها

در اینجا، می توان چاپگرهایی را که در چاپ قسمت های مختلف برنامه دخیل هستند، را انتخاب کرد که شامل چاپگرهای فاکتور، چاپگر حواله و رسید، چاپگر گزارش ها و چاپگر فیش پرینت است. همچنین تعداد چاپ ها و تنظیمات کلی چاپ نیز در این قسمت قابل تغییر هستند.

• ستون های چاپ فاکتور

در این بخش، ستون هایی از فاکتورها که چاپ خواهند شد، قابل تغییر وضعیت و تغییر اندازه هستند. در این جا، ستون های فاکتور فروش، فاکتور خرید و فاکتور فیش پرینت فروش قابل مشاهده و تغییر هستند.

• دریافت و پرداخت

در این قسمت، تنظیمات دریافت و پرداخت مشتری و فروشنده وجود دارد که شامل گرد کردن مبالغ، روش و محدوده آن است.

• موجودی انبار

شامل تنظیمات موجودی انبار اعم از دقت اعشاری و درصد حاشیه موجودی، تنظیمات حواله و رسید شامل نمایش قیمت و آدرس انبارهاست.

• پیش فرض ها

در این قسمت، می توان برای اطلاعت استفاده شده در نرم افزار، گزینه پیش فرض را انتخاب کرد. با این کار، در قسمت های مختلف برنامه، گزینه پیش فرض به عنوان پیش فرض داده قرار داده می شود. این اطلاعات شامل فروشنده، مشتری، کارپرداز، صندوق، بخش و ... می باشد.

• پشتیبان گیری

این قسمت شامل تنظیمات پشتیبان گیری اعم از مسیر پشتیبان گیری،حداکثر تعداد فایل پشتیبان در مسیر پشتیبان گیری، زمان بندی پشتیبان گیری خودکار و پشتیبان گیری خودکار در هنگام خروج از نرم افزار می باشد.

• یادآوری

شامل موارد نمایش داده شونده در یادآورد برنامه و زمان بندی آن ها و همچنین دیگر موارد نمایش داده شده در هنگام ورود به نرم افزار است.

• متفرقه

موارد متفرقه شامل نمایش کالاهی غیر فعال در گزارشات و دکمه پیش فرض تاییدیه ها می باشد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: