تنظیمات سطوح دسترسی

در این بخش، شما می توانید دسترسی گروه های کاربری مختلف را به بخش های مختلف نرم افزار کنترل نمایید. با باز کردن منوی نوار ابزار و انتخاب گزینه “تنظیمات سطوح دسترسی”، پنجره موبوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

با انتخاب گروه کاربری مورد نظر در منوی کشویی بالا، تنظیمات هر گروه کاربری به نمایش درخواهد آمد. این تنظیمات به سه گروه مختلف تقسیم گردیده است:

1.  فرم های اطلاعاتی

این دسترسی ها مربوطه به بخش هایی از نرم افزار است که در آن اطلاعاتی تعریف و در برنامه ثبت می شوند. این دسترسی ها شامل تعاریف بانک، صندوق، انواع فاکتورها و ... می باشند.

2.  فرم های عملیاتی

این دسترسی ها شامل بخش هایی است که عملیاتی اعم از مالی و غیرمالی در آن انجام می شود که شامل انواع تراکنش ها و انتقال های مالی، عملیات چک، اقساط و ... می باشند.

3.  فرم های گزارش

این دسترسی مربوط به گزارشات نرم افزار است که در بخش های مختلف نرم افزار وجود دارند. این دسترسی ها شامل گزارش های سرمایه، دفاتر حسابداری، بانک، صندوق و ... می باشند.

در هر گروه دسترسی ها، با توجه به ماهیت آن، گزینه های مشاهده، افزودن، ویرایش، حذف، مشاهده نتایج، چاپ، پیش نمایش و ارسال به اکسل قرار داده شده است. در هر ردیف از دسترسی ها که گزینه ای مربوطه به آن نمی شود، به رنگ خاکستری آمده است و امکان تغییر ندارد.

همچنین این امکان در تنظیمات دسترسی فراهم امده است که تنظیمات یک گروه کاربری به گروه کاربری دیگری کپی شود و نیاز به ویرایش تمامی ردیف های دسترسی نباشد. این کار با فشردن دکمه کپی دسترسی ها امکان پذیر است که با فشردن آن، پنجره ای مطابق زیر باز خواهد شد:

با فشردن اعمال تغییرات، تنظیمات دسترسی از گروه کاربری مبدا به گروه کاربری مقصد کپی خواهد شد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: