اطلاعات پایه

اطلاعات پایه شامل داده هایی کلی به صورت لیست است که در بخش های مختلف نرم افزار مورد نیاز است. این اطلاعات پایه شامل نوع کالا، واحدهای شمارش، سطوح قیمت، گروه کالا، بانک ها، نوع حساب ها، استان ها و شهرها می باشند.

کاربر در صورت نیاز می تواند اطلاعات پایه را تغییر دهد. به طور مثال، چنانچه کاربر بخواهد از بانکی استفاده کند و این بانک در لیست بانک های نرم افزار وجود نداشته باشد، کاربر می تواند از این بخش آن را اضافه کند. در مورد نوع کالا، واحدهای شمارش و ... نیز به همین صورت خواهد بود.

جهت باز کردن پنجره اطلاعات پایه، با کلیک روی دکمه آبی رنگ نوار ابزار، منو را باز کرده و روی گزینه اطلاعات پایه کلیک کنید. پنجره مربوطه به صورت زیر به نمایش درخواهد آمد:

 

با کلیک روی هر یک از دکمه های سمت راست، اطلاعات ثبت شده و گزینه های مربوطه به نمایش درخواهد آمد و کاربر می تواند اطلاعات جدید را وارد نموده و یا اطلاعات قبلی را حذف و یا ویرایش نماید.