گزارش موجودی بانک و صندوق

در این بخش، قادر هستید آخرین وضعیت موجودی بانک و صندوق های ثبت شده در سیستم را مشاهده نمایید. جهت این کار، با فشردن دکمه “گزارش موجودی بانک و صندوق”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب هر یک از گزینه های بانک ها، صندوق ها و یا هر دو و فشردن دکمه جستجو، لیست بانک ها  و صندوق های مربوطه و اطلاعات آن ها نمایش داده خواهد شد. این اطلاعات شامل شناسه، نوع، نام، موجودی، حداقل و حداکثر موجودی و آخرین تغییرات آن می باشد.

در پایین گزارش نیز جمع کل ردیف های گزارش و جمع ردیف های انتخابی قابل مشاهده است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: