صفر کردن صندوق

در فروشگاه ها و شرکت های مختلف، معمولا پس از شیفت کاری صندوق داران، وجوه صندوق به خزانه منتقل می شود. به این کار اصطلاحا "صفر کردن صندوق" می گویند. جهت صفر کردن صندوق، در سربرگ "صندوق"، با فشردن دکمه "صفر کردن صندوق"، پنجره مربوطه باز می شود که به صورت زیر است:

 

در پنجره مربوطه، صندوق مربوطه، بانکی که وجوه به آن واریز خواهد شد، شماره قبض بانکی، تاریخ، مبلغ و توضیحات را وارد می کنیم. توجه داشته باشید که مبلغ پیش فرض، کل موجودی صندوق برای صفر کردن اعتبار صندوق است و در صورت تمایل، می توان مقدار آن را تغییر داد. پس از وارد نمودن داده ها، با فشردن دکمه "انتقال" مبلغ وارد شده از موجودی صندوق کاسته شده و به موجودی حساب بانکی افزوده خواهد شد.

در سربرگ "لیست موجودی صندوق ها" نیز می توان موجودی صندوق های مختلف و دیگر مشخصات آن ها را مشاهده نمود و چاپ و یا خروجی فایل گرفت.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: