تعریف صندوق

در نرم افزار، صندوق در واقع معرف صندوق و پایانه فروش است که عملیات ثبت فاکتورها توسط آن انجام می شود و تراکنش مالی نیز می پذیرد و همانند بانک دارای موجودی پولی است. جهت تعریف صندوق در سربرگ صندوق در نوار ابزار، با فشردن دکمه “تعریف صندوق” پنجره مربوطه ظاهر می شود که به صورت زیر است:

 

در این قسمت، نام صندوق، حداقل و حداکثر موجودی، پذیرش مقدار منفی و توضیحات را وارد کرده و ثبت می نماییم. در سربرگ جستجو با انتخاب فیلترهای مربوطه لیست صندوق ها را مشاهده نموده و می توانید ویرایش و یا حذف کنید.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: