گزارش سرمایه اشخاص

در این قسمت، می توان از سرمایه های موجود در سیستم گزارش گیری کرد. جهت انجام این کار، با فشردن دکمه “گزارش سرمایه اشخاص”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این گزارش، اطلاعات سرمایه اشخاص شامل شناسه، نوع شخصیت، نام و نام خانوادگی، کد ملی و مبلغ سرمایه قابل مشاهده است. در پایین گزارش، جمه کل سرمایه ها و جمع ردیف های انتخابی محاسبه شده است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: