گزارش تفصیلی سرمایه اشخاص

در این گزارش، گزارش تراکنش های سرمایه ای اشخاص به تفصیل قابل مشاهده و بررسی هستند. جهت استفاده از این گزارش، با فشردن دکمه “گزارش تفصیلی سرمایه اشخاص”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این جا، شخص مورد نظر و محدوده زمانی را مشخص کرده و با فشردن دکمه جستجو، تراکنش های مورد نظر نمایش داده خواهد شد. این اطلاعات شامل شناسه، شخص، بانک مربوطه، شماره قبض، نوع، مبلغ و تاریخ تراکنش است.

در پایین گزارش، جمع افزایش ها، کاهش ها و مانده سرمایه ها قابل مشاهده است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: