تعریف دارایی ثابت

دارایی های ثابت، دارایی های با عمر زیاد که روال عملیات شرکت استفاده می شوند، مولد هستند، برای فروش مجدد خریداری نمی شوند و استهلاک پذیر بوده، می باشند. جهت تعریف دارایی های ثابت در نرم افزار، از سربرگ “سرمایه و دارایی ثابت” با فشردن دکمه “تعریف دارایی ثابت”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این قسمت، چنانچه قصد خرید و افزایش دارایی داشته باشید، افزایش دارایی و چنانچه قصد فروش و کاهش دارایی را داشته باشید، گزینه کاهش دارایی را انتخاب می کنیم. نام دارایی، ارزش آن، پرداخت از (صندوق و یا بانک) و شرح را انتخاب کرده و دارایی را ثبت می نماییم.

در سربرگ لیست دارایی های ثابت، دارایی های ثابت ثبت شده در سیستم قابل مشاهده هستند.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: