افزایش/کاهش سرمایه

جهت ثبت و افزایش/کاهش سرمایه در نرم افزار، با فشردن دکمه “افزایش/کاهش سرمایه”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این بخش، چنانچه قصد ثبت و افزایش سرمایه داشته باشیم، گزینه “افزایش سرمایه” و چنانچه قصد کاهش سرمایه را داشته باشیم، گزینه “کاهش سرمایه” را انتخاب می کنیم. سپس شخص سرمایه گذار، بانک جهت افزایش/کاهش سرمایه، مبلغ، تاریخ، شماره قبض رسید بانکی و توضیحات مربوطه را وارد کرده و ثبت می نماییم.

در سربرگ جستجو، با انتخاب فیلترهای دلخواه، تراکنش های افزایش/کاهش سرمایه قابل مشاهده، چاپ و صدور فایل هستند.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: