گزارش حقوق اشخاص

در این گزارش، می توانید کلیه حقوق واریزی اشخاص را مشاهده کنید. جهت این کار، با فشردن دکمه “گزارش حقوق اشخاص”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب شخص و یا کد ملی فرد مورد نظر و یا محدوده زمانی، لیست حقوق واریزی افراد به نمایش درخواهد آمد.  این اطلاعات شامل شناسه، شخص مورد نظر، ماه واریز حقوق، حقوق پایه، جمع حقوق ومزایا، جمع کسورات، خالص دریافتی و بانک واریز وجه می باشد. در انتخاب محدوده زمانی گزارش توجه داشته باشید چنانچه آخرین روز ماه حقوقی در محدوده باشد، ماه حقوقی مربوطه نمایش داده خواهد شد.

در پایین گزارش، مجموع مبالغ  حقوق و مزایا، کسورات و خالص دریافتی کل ردیف ها و ردیف های انتخابی نمایش داده می شود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: