واریز حقوق اشخاص

در این بخش، قادر خواهید بود حقوق اشخاص را برای ماه مورد نظر محاسبه و واریز نمود. جهت این کار، در سربرگ حقوق و دستمزد، با فشردن دکمه “واریز حقوق اشخاص”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

ابتدا شخص و ماه مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه محاسبه را فشار دهید. با این کار، حقوق فرد با توجه به پارامترهای حقوقی تعریف شده، ساعات اضافه کاری، شبانکاری و غیبت و اضافات و کسورات حقوق، محاسبه شده و در لیست به تفکیک نمایش داده می شود. همچنین جمع حقوق و مزایا، جمع کسورات و خالص دریافتی نمایش داده می شود.

در پایین، اطلاعات حساب بانکی فرد جهت واریز حقوق نمایش داده می شود. با انتخاب حساب بانکی سیستم و وارد نمودن شماره قبض و فشردن دکمه واریز، وجه از حساب بانکی سیستم برداشت شده و به عنوان واریز حقوق فرد ثبت می گردد.

در سربرگ جستجو، با انتخاب فیلترهای مورد نظر، قادر به مشاهده لیست حقوق واریز شده افراد خواهید بود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: