تعریف حقوق اشخاص

در این بخش پارامترهای حقوقی افراد مشخص می گردد و می توان برای افراد مختلف، حقوق تعریف نمود. جهت تعریف حقوق اشخاص، در سربرگ حقوق و دستمزد، با فشردن دکمه “تعریف حقوق اشخاص”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این قسمت، برای فرد مورد نظر حقوق پایه، حق مسکن، حق خوار و بار، حق اولاد، مقدار کسر بیمه، درصد کسر مالیات، تعیین اینکه فرد بابت فروش، درصدی از آن را سهیم است و مقدار آن درصد، دستمزد یک ساعت اضافه کاری، دستمزد یک ساعت شبانکاری، کسر یک ساعت غیبت، شماره شبا، شماره حساب، شماره کارت و مشخصات حساب بانکی جهت واریز حقوق و توضیحات مورد نظر تعیین می گردد. با ثبت این اطلاعات، حقوق و پارامترهای حقوقی برای فرد مورد نظر ذخیره می شود.

در سربرگ جستجو، با انتخاب فیلترهای مورد نظر، لیست پارامترهای حقوقی افراد مورد نظر قابل مشاهده، حذف و ویرایش است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: