اضافه کاری و غیبت

در این قسمت می توان ساعات اضافه کاری، شبانکاری و غیبت را برای فرد مورد نظر ثبت نمود. جهت ثبت اضافه کاری، شبانکاری و غیبت، در سربرگ حقوق و دستمزد، با فشردن دکمه “اضافه کاری و غیبت”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این جا، شخص مورد نظر، تاریخ، تعداد ساعت مورد نظر، نوع ساعت (اضافه کاری، شبانکاری و غیبت) و توضیحات مربوطه را وارد نموده و ثبت می نماییم. در سربرگ جستجو، با انتخاب فیلترهای مورد نظر، لیست ساعات قابل مشاهده و در صورت امکان قابل ویرایش و حذف می باشد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: