اضافات و کسورات

در این بخش، اضافه حقوق و کسری حقوقی که جزو موارد پارامترهای حقوقی نیست و حالت فوق العاده دارد، را می توان برای فرد مورد نظر وارد نمود. جهت ثبت، در سربرگ حقوق و دستمزد، با فشردن دکمه “اضافات و کسورات”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این جا، شخص مورد نظر، تاریخ، مبلغ مورد نظر، نوع (فوق العاده بدی آب و هوا، حق ماموریت و ...) و توضیحات مربوطه را وارد نموده و ثبت می نماییم. در سربرگ جستجو، با انتخاب فیلترهای مورد نظر، لیست اضافات و کسورات قابل مشاهده و در صورت امکان قابل ویرایش و حذف می باشد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: