گزارش دفتر حساب های کل

در این بخش، قادر خواهید بود گزارش دفتر حساب های کل حسابداری را مشاهده کنید. جهت انجام این کار، با فشردن دکمه “گزارش دفتر کل”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با انتخاب گروه و حساب کل و محدوده زمانی مورد نظر  و فشردن دکمه "جستجو"، گزارش های مربوطه نمایش داده خواهد شد. در پایین گزارش نیز، جمع بستانکاری، بدهکاری و جمع کل ردیف ها و موارد انتخابی نمایش داده خواهد شد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: