صدور سند حسابداری

در نرم افزار، در زمان ثبت رویدادهای مالی، سند حسابداری مربوطه نیز صادر و ثبت می شود. اما برخی مواقع نیاز است که برخی اسناد حسابداری به صورت دستی صادر و ثبت شوند. جهت صدور سند حسابداری دستی، در سربرگ "حسابداری" با فشردن دکمه "صدور سند حسابداری" پنجره مربوطه باز می شود که به صورت زیر است:

 

در قسمت شناسه، با زدن تیک "خودکار" اسناد صادره به صورت خودکار شماره گذاری می شوند و در غیر اینصورت باید شناسه سند مورد نظر به صورت دستی وارد شود. در قسمت "بابت"، از منوی کشویی مشخص می کنیم که سند صادره بابت چه موضعی است.

در بخش انتخاب حساب، دو راه برای انتخاب حساب وجود دارد:

1. انتخاب حساب معین: با انتخاب حساب معین، با توجه به نوع تفضیل حساب، لیست انتخاب بانک، صندوق، شخص و یا تفضیل دستی نمایش داده می شود و گزینه مورد نظر را انتخاب و یا وارد می کنیم.

2. انتخاب حساب تفضیلی مستقیم: در این روش، می توان حساب تفضیلی که قبلا ایجاد شده، را به صورت مستقیم انتخاب کرد.

در ادامه با تعیین تاریخ، مبلغ، نوع سند که بدهکار و یا بستانکار است و توضیحات مربوطه، سند مربوطه را ثبت می کنیم.

همچنین در سربرگ جستجو می توان با انتخاب فیلترهای مورد نظر، اسناد حسابداری ثبت شده در سیستم را مشاهده کرد و لیست مربوطه را چاپ و یا صدور فایل نمود.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: