تراز آزمایشی

در تراز آزمایشی، مجموع گردش و مانده بدهکاری و بستانکاری گروه های مختلف حساب های اسناد صادر شده محاسبه شده و نمایش داده می شود. طبق اصول حسابداری، مجموع نهایی گردش و مانده بدهکاری و بستانکاری همه حساب ها باید با یکدیگر برابر باشند و در اصطلاح می گویند حساب ها تراز است و اختلاف تراز وجود ندارد.

جهت دسترسی به تراز آزمایشی، در سربرگ حسابداری با فشردن “تراز آزمایشی”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

با فشردن دکمه “محاسبه ترازنامه”، محاسبات ترازنامه انجام خواهد شد و ترازنامه حساب های دفتر حسابداری به صورت 4 ستونی نمایش داده خواهد شد. در هر ردیف، جمع بدهکاری و بستانکاری گردش مالی و جمع بدهکاری و بستانکاری مانده هر گروه حسابداری  (با توجه به اسناد صادره) نمایش داده می شود.

در پایین گزارش، جمع بدهکاری و بستانکاری در گردش و جمع بدهکاری و بستانکاری در مانده کل ردیف های گزارش و اختلاف تراز و تراز بودن و عدم تراز حساب ها قابل مشاهده است.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: