گزارش گردش کالای انبار

در این گزارش، شما قادر خواهید بود تمامی نقل و انتقالات کالا در  انبارهای مورد نظر را مشاهده و بررسی نمایید. جهت انجام این کار، با فشردن دکمه “گزارش گردش کالا در انبار”، پنجره مربوطه باز خواهد شد که به صورت زیر است:

 

در این بخش، فیلترهای مربوطه شامل انبار مبدا، مقصد، شخص مبدا، شخص مقصد، کالا و گروه کالایی مورد نظر و محدوده زمانی مورد نظر را انتخاب کرده و با فشردن دکمه جستجو، لیست انتقال های انبار مربوطه به نمایش درخواهد آمد. این اطلاعات شامل شناسه، نام کالا، تعداد، واحد، انبار مبدا، انبار مقصد، شخص مبدا، شخص مقصد، نوع انتقال، نوع و شماره فاکتور و تاریخ انتقال می باشد.

 

فیلم آموزشی این بخش را می‌توانید در زیر مشاهده کنید: